O nama

GRANIT INVEST je kompanija sa bogatom tradicijom u građevinarstvu Srbije i širem okruženju. Tokom više od 40 godina poslovanja, razvila se u uspešan poslovni sistem koji je projektovao i realizovao brojne stambene, stambeno–poslovne i poslovne objekte. Velika stručnost i iskustvo naših inženjera i tehničara koji prate i primenjuju najnovija tehnolška dostignuća građenja i materijalizacije omogućavaju da se maksimalno izađe u susret potrebama i zahtevima klijenata.

Po čemu se razlikujemo ?

 • Upotreba najkvalitetnijeg građevinskog materijala;
 • Garancija kupcu na kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala;
 • Višegodišnja uspešna saradnja sa stalnim kooperantima;
 • Dvadesetpetogodišnja saradanja sa inostranim partnerima;
 • Praćenje i primena novih dostignuća tehnologija gradnje;
 • Svetski standardi kvaliteta izvedenih radova i usluga;
 • Stalna analiza tržšita i razvoj marketinga;
 • Poštovanje ugovorenih rokova;
 • Gradnja u skladu sa postojećim uslovima, propisima i standardima;
 • Sopstveni inženjering kojim rukovode licencirana lica svih oblasti građevinarstva;
 • Uknjižba svakog izgrađenog objekta;
 • Izgradnja po sistemu “ključ u ruke”;
 • Investiranje u kvalitetne lokacije – infrastrukturno opremljene;
 • Odlična reputacija i vrhunska preporuka.
 

Istorijat

GRANIT INVEST je registrovan početkom 1998. godine, ali je u srpskom gradjevinarstvu prisutan od 1980, najpre kao zanatsko – građevinska radnja. Vremenom smo prerasli u gradjevinsko preduzeće GRANIT, čija je delatnost bila građevinarstvo i trgovina građevinskim materijalom (kamen, keramika, sanitarija, itd.). Daljim razvojem ovog suvlasničkog preduzeća, organizacionom transformacijom i proširenjem delatnosti, nastao je GRANIT INVEST.

Kooperanti kao deo tima

Posebna karakteristika našeg rada je i višegodišnja uspešna saradnja sa stalnim kooperantima zanatsko-završnih radova, koji su postali deo tima GRANIT INVEST-a. Ovakav način poslovanja omogućava nam da ne povećavamo broj zaposlenih, a da postižemo maksimalan kvalitet izvedenih radova. Profesionalnim radom smo izgradili čvrsto međusobno poverenje izmedju poslovnih partnera i nas.

Stručni radni tim

Glavna prednost GRANIT INVEST-a, u odnosu na konkurenciju na tržištu naših proizvoda je naš stručni radni tim. Manji smo, bolje organizovani i funkcionišemo kao vrlo uigran, koherentan tim. Konstantno motivišemo, neprekidno stručno usavršavamo, poboljšavamo standarde i socijalnu sigurnost svojih zaposlenih.

Budimo u kontaktu

Uspešno gradimo luksuzne, moderne poslovno-stambene objekate 30 godina.